Kako odabrati madrac? Kupovina na rate
Navigacija Pregled proizvoda
0

MojSan® mobilna prodaja

Lakše je na rate!

Prodajni prestavnici MojSan® mobilne-kombi prodaje djeluju na prostoru cijele BiH. Promocija, prezentacija i prodaja proizvoda se vrši na licu mjesta nakon definisanja termina održavanja iste. Prezentacija je rezultat prethodnog dogovora sa institucijama u kojima se realizira prodajna promocija a prema posebno dogovorenim uslovima sa tom institucijom ili sindikatom.

Kupovina za uposlenike je moguća na rate do 12 mjeseci bez bankarskih procedura i dodatnih provizija. Nudeći proizvode na rate preko platnih lista MojSan® kreditira kupce iz vlastitih sredstava.

Trenutno uposlenici preko 700 insititucija širom BiH imaju mogućnost kupovine na rate preko platnih lista. Na ovaj način imamo plasiranih preko 1.000.000,00 KM vrijednosti robe koje pokrivamo vlastitim sredstvima. Ova opcija također podrazumijeva politiku preporučenih cijena, iste cijene za sve vrste plaćanja bilo gdje, tako da smo postigli fer odnos prema svim našim kupcima, bez obzira na mjesto ili način prodaje. 

Ako želite uspostaviti kontakt i omogućiti dolazak našeg prodajnog tima u Vašu instituciju popunite sve tražene informacije i očekujte povratni kontakt. Hvala na povjerenju!

Kompanija/Institucija Grad
5 th Dimension doo Sarajevo
Agencija za agrarna plaćanja Banja Luka
Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS Banja Luka
Agencija za bezbjednost saobraćaja Banja Luka
Agencija za državnu službu Sarajevo
Agencija za državnu upravu RS Banja Luka
Agencija za identifikacione dokumente IDDEA Banja Luka
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Sarajevo
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Sarajevo
Agencija za mirno rješavanje poslovnih sporova Banja Luka
Agencija za nadzor nad tržištem BiH Istočno Sarajevo
Agencija za policijsku podršku Sarajevo
Agencija za promociju stranih investicija Sarajevo
Agencija za rad i zapošljavanje BiH Sarajevo
Agencija za upravljanje oduzetom imovinom Banja Luka
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo
Akademija Scenskih umjetnosti Sarajevo
Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjaluci Banja Luka
APIF Banja Luka Banja Luka
Arhitektonsko-građevinski i geodetski fakultet Banja Luka
Arhiv Republike Srpske Banja Luka
ASA Auto doo Sarajevo
ASA Holding doo Sarajevo
Asa Rent doo Sarajevo
Asa šped doo Sarajevo
Autoceste FBiH Sarajevo, Mostar
Automoto savez RS Banja Luka
Banjalućka berza Banja Luka
BH GAS doo Sarajevo
BH Telecom Sarajevo
Biblioteka Sarajevo Sarajevo
Centar Pošta Sarajevo Sarajevo
Centar za obrazovanje i rehabilitaciju govora Banja Luka
Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka
Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši Laktaši
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći RS Banja Luka
Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka
Centar za socijalni rad Banja Luka
Centar Zaštiti me Banja Luka
Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka Banja Luka
Centrotrans - Eurolines dd Sarajevo
Čistoća Banja Luka
Čistoča Laktaši
Crveni križ Kantona Sarajevo Sarajevo
De-pot regionalna deponija Banja Luka
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Sarajevo
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH Banja Luka
Dječije pozoršte RS Banja Luka
Dom penzionera Banja Luka
Dom Rada Vranješević Banja Luka
Dom zdravlja Banja Luka Banja Luka
Dom zdravlja Laktaši Laktaši
Dom zdravlja Ljubomir Ćeranić Sokolac
Društvo za upravljanje rezervnim penzionim fondom Banja Luka
Državna agencija za istrage i zaštitu Sipa Sarajevo
Državna agencija za istragu i zaštitu (SIPA) Sarajevo
DUNAV osiguranje AD Banja Luka
Ekonomska škola Banja Luka
Ekonomski fakultet Banja Luka
Elektrodistribucija Sarajevo
Elektroprenos BiH Banja Luka
Elektroprivreda F BiH Sarajevo
Elektrotehnička škola Nikola Tesla Banja Luka
Elektrotehnička škola za energetiku Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Energoinvest dd Sarajevo
Eurofarm centar - Apoteke Sarajevo
Eurofarm centar - Poliklinika Sarajevo
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka
Fakultet političkih nauka Sarajevo
Fakultet političkih nauka Banja Luka
Farmavita doo Sarajevo
Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo
Filološki fakultet Banja Luka
Filozofski fakultet Banja Luka
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo
Fond PIO Banja Luka
Fond PIO RS - Penzioneri RS Istočno Sarajevo
Fond PIO sindikalna organizacija Banja Luka
Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti RS Banja Luka
Fond zdravstvenog osiguranja RS Istočno Sarajevo
Gerontološki centar Banja Luka
Gik OKO Sarajevo
Gimnazija Banja Luka Banja Luka
Gimnazija Dobrinja Sarajevo
Glas Srpske Banja Luka
Glavna banka Republike Srpske CBBH Banja Luka
Gradska razvojna agencija CIDEA Banja Luka
Gradska Tržnica Banja Luka
Gradska uprava Banja Luka Banja Luka
Građevinska škola Banja Luka
Građevinski fakultet Sarajevo
Hotel Bosna Banja Luka
IK banka dd Zenica Zenica
Institut za Historiju u Sarajevu Sarajevo
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnih prava Sarajevo
Institut za javno zdravstvo Banja Luka
Institut za jezik Sarajevo
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo
Institut za urbanizam,građevinarstvo i ekologiju RS Banja Luka
Inter - DMB doo Banja Luka
Investiciona razvojna banka RS ( IRBRS) Banja Luka
J.D. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
J.P. Aquana d.o.o. Banja Luka
Jami d.o.o Sarajevo
Javna Ustanova Historijski Arhiv Sarajevo
Javna Ustanova Kamerni Teatar 55 Sarajevo
JKP Vodostan doo Ilijaš
JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske Banja Luka
JP Autoputevi RS Banja Luka
JP BH Airlines Sarajevo
JP CESTE BiH Sarajevo
JP NIO Službeni list BiH Sarajevo
JP Televizija Kantona Sarajevo doo Sarajevo
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS Istočno Sarajevo
JPŠ ŠUME RS ad Sokolac Sokolac
JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca RS Banja Luka
JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor Sarajevo
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
JU Centar za socijalni rad Laktaši
JU Deseta Osnovna škola Ilidža
JU Deveta Osnovna škola Rakovica Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Sarajevo
JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo Sarajevo
JU Druga Osnovna škola Sarajevo
JU Gazi Husrev begova medresa Sarajevo
JU Gimnazija Obala Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo
JU Narodna i univerzitetska biblioteka RS Banja Luka
JU Narodno pozorište Sarajevo
JU OŠ Hašim Spahić Ilijaš
JU OŠ Aleksa Šantić Banja Luka
JU OŠ Branko Ćopić Banja Luka
JU OŠ Ćamil Sijarić Sarajevo
JU OŠ Četvrta OŠ Sarajevo
JU OŠ Edhem Mulabdić Sarajevo
JU OŠ Georgio A. Papandreu Aleksandrovac
JU OŠ Grbavica 1 Sarajevo
JU OŠ Holandija Slatina
JU OŠ Ivan Goran Kovačić Banja Luka
JU OŠ Ivo Andrić Banja Luka
JU OŠ Kozarska djeca Gradiška
JU OŠ Osman Nakaš Sarajevo
JU OŠ Osman Nuri Hadžić Sarajevo
JU OŠ Podlugovi Sarajevo
JU OŠ Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković Sarajevo
JU OŠ Stanko Rakita Banja Luka
JU OŠ Vuk Karadžić Baraći Mrkonjić Grad
JU OŠ Zahid Baručija Vogošća
JU OŠ Zajko Delić Vogošća
JU OŠ Đura Jakšić Banja Luka
JU Osma Osnovna škola Amer Ćenanović Sarajevo
JU Osnovna škola Aleksa Šantić Sarajevo
JU Osnovna škola Avdo Smajlović Sarajevo
JU Osnovna škola Behaudin Selimanović Sarajevo
JU Osnovna škola Čengić Vila I Sarajevo
JU Osnovna škola Fatima Gunić Sarajevo
JU Osnovna škola Hamdija Kreševljaković Sarajevo
JU Osnovna škola Hasan Kikić Sarajevo
JU Osnovna škola Isak Samokovlija Sarajevo
JU Osnovna škola Kovačići Sarajevo
JU Osnovna škola Malta Sarajevo
JU Osnovna škola Mehmed beg Kapetanović Ljubušak Sarajevo
JU Osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar Sarajevo
JU Osnovna škola Meša Selimović Sarajevo
JU Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija Sarajevo
JU Osnovna škola Nafija Sarajlić Sarajevo
JU Osnovna škola Saburina Sarajevo
JU Osnovna škola Safvet beg Bašagić Sarajevo
JU Osnovna škola Skender Kulenović Sarajevo
Ju Osnovna škola Sokolje Sarajevo
JU Osnovna škola Umihana Čuvidina Sarajevo
JU Osnovna škola Velešićki heroji Sarajevo
JU Osnovna škola Vladislav Skarić Sarajevo
JU Osnovna škola Vrhbosna Sarajevo
JU Osnovnaškola Alija Nametak Sarajevo
JU Osnovnaškola Džemaludin Čaušević Sarajevo
JU Peta Gimnazija Sarajevo
JU Peta Osnovna škola Ilidža Sarajevo
JU Pozorište mladih Sarajevo
JU Prva Osnovna škola Sarajevo
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo Sarajevo
JU Šesta Osnovna škola Ilidža
JU Služba za zapošljavanje KS Sarajevo
JU Sportski centar Borik Banja Luka
JU Srednja građevinsko - geodetska škola Sarajevo
JU Srednja mašinska tehnička škola Sarajevo
JU Srednja medicinska škola Jezero Sarajevo
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Nedžad Ibrišimović Sarajevo
JU Studenski centar Sarajevo
JU Treća Gimnazija Sarajevo
JU Treća Osnovna škola Ilidža Sarajevo
JU TZ KAMPUS KS Sarajevo
JU Veterinarski institut dr.Vaso Butozan Banja Luka
JU Vode Srpske Bijeljina
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije KS Sarajevo
JU Zavod za Medicinu rada KS Sarajevo
JU Zavod za stomatologiju Banja Luka
JU Zavod za zapošljavanje RS Banja Luka
JU Zavod za zapošljavanje RS Banja Luka
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA-e Sarajevo
Ju Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS Sarajevo
JZU Bolnica -Kasindol RS Istočno Sarajevo
JZU Dom zdravlja Istočno Sarajevo
JZU Dom zdravlja Doboj
K.P. Budučnost Laktaši
Kantonalni Sud Sarajevo Sarajevo
Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo Sarajevo
Katolički školski centar Sarajevo
KJKP POKOP Sarajevo
KJKP Sarajevogas doo Sarajevo
KJP Sarajevo - šume doo Sarajevo
KJP Veterinarska stanica doo Sarajevo
KJU Disciplinski centar za maloljetnike Sarajevo
KJU dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo
Klas d.d. Sarajevo
Klinički centar Univerziteta Sarajevo Sarajevo
Kolektor CCL Laktaši
Komisija za koncesije Banja Luka
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Sarajevo
Kozara putevi A.D. Banja Luka
Kulturni centar Banski dvor Banja Luka
KZ za zaštitu kulturno historijskog i prirodnod naslijeđa Sarajevo
Lutrija BiH Sarajevo
LUTRIJA Republike Srpske Banja Luka
Mašinski fakultet Sarajevo
Mašinski fakultet Banja Luka
Medicinska škola Banja Luka
Medicinski fakultet Sarajevo
Medicinski fakultet Banja Luka
Meridian transport a.d. Banja Luka
Međureligijsko vijeće BiH Sarajevo
MG Mind Mrkonjić grad
Ministarstvo Finansija i Trezora BiH Sarajevo
Ministarstvo Finansija Kantona Sarajevo Sarajevo
Ministarstvo građevinarstva i prostornog planiranja RS Banja Luka
Ministarstvo inostranih poslova BiH Sarajevo
Ministarstvo nauke i tehnologije RS Banja Luka
Ministarstvo odbrane BiH Sarajevo
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Banja Luka
Ministarstvo pravde RS Banja Luka
Ministarstvo prometa i komunikacija BiH Sarajevo
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Banja Luka
Ministarstvo sigurnosti BiH Sarajevo
Ministarstvo sigurnosti, Granična policija Sarajevo
Ministarstvo trgovine i turizma Banja Luka
Ministarstvo unutrašnjih Poslova Kantona Sarajevo Sarajevo
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Banja Luka
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Sarajevo
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Sarajevo
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / regija BL Sarajevo
MUP RS Istočno Sarajevo
MUP RS Banja Luka
Muzej Republike Srpske Banja Luka
Muzička Akademija u Sarajevu Sarajevo
Muzička škola Banja Luka
Muzička škola Vlado Milošević Banja Luka
Narodna skupština RS Banja Luka
Nezavisni operator sistema BiH Sarajevo
NLB Banka a.d. Banja Luka Banja Luka
NN doo Konjic Konjic
Nora -plast d.o.o. Banja Luka
Obavještajno sigurnosna agencija OSA-OBA Sarajevo
Odbor državne uprave za žalbe Banja Luka
Okružni privredni sud Istočno Sarajevo
Okružni privredni sud Banja Luka
Okružni sud Banja Luka Banja Luka
Okružno javno tužilaštvo Doboj
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka Banja Luka
Olimpijski bazen Otoka doo Sarajevo
OOS Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH Sarajevo
Opća bolnica ,,Prim.dr. Abdulah Nakaš Sarajevo
Općina Centar Sarajevo
Općina Hadžići Sarajevo
Općina Ilidža Ilidža
Općina Ilijaš Ilijaš
Općina Novo Sarajevo Sarajevo
Općina Stari Grad Sarajevo
Općina Trnovo Trnovo
Općina Vogošća Vogošća
Općinski sud Sarajevo
Opština Istočno Novo Sarajevo Istočno Sarajevo
Opština Novi Grad Novi Grad
Opština Ribnik Ribnik
ORBICO doo Sarajevo
OŠ Borisav Stanković Banja Luka
OŠ Branislav Nušić Banja Luka
OŠ Branko Radičević Banja Luka
OŠ Desanka Maksimović Trn
OŠ Desanka Maksimović Dragočaj
OŠ Dositej Obradović Banja Luka
OŠ Hasan Kaimija Sarajevo
OŠ Jovan Cvijić Banja Luka
OŠ Jovan Dučić Banja Luka
OŠ Kozarac Prijedor
OŠ Milan Rakić Banja Luka
OŠ Miloš Crnjanski Banja Luka
OŠ Miloš Crnjanski Prnjavor
OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo
OŠ Petar Petrović Njegoš Banja Luka
OŠ Silvije Strahimir Kranjčević Sarajevo
OŠ Stari Ilijaš Ilijaš
OŠ Sveti Sava Banja Luka
OŠ Sveti Savo Novi Grad
OŠ Sveti Savo Kozarska Dubica
OŠ Vuk Stefanović Karadžić Banja Luka
OŠ Zmaj Jova Jovanović Banja Luka
OŠ „Georgi Stojkov Rakovski” Banja Luka
OSA (Obavještajno sigurnosna agencija) Sarajevo
Osnovna muzička i baletska škola Sarajevo
Osnovna muzička škola Mladen Pozaić Sarajevo
Osnovni sud Banja Luka Banja Luka
Osnovni sud Prnjavor Prnjavor
OSOGD Sindikat BH Pošta Sarajevo
Palata republike-Služba predsjednika Banja Luka
Parlamentarna skupština BiH Sarajevo
PIO MIO Sarajevo
Poliklinika Sunce - Agram Sarajevo
Poljoprivredna škola Banja Luka
Poljoprivredni fakultet Banja Luka
Poljoprivredni institut RS Banja Luka
Poljoprivredno prehrambeni fakultet Sarajevo
Pošte Srpske Banja Luka
Pravobranilaštvo RS Banja Luka
Prirodno-matematički fakultet Banja Luka
Privredna komora grada Banja Luke Banja Luka
Privredna komora RS Banja Luka
Prva Bošnjačka gimnazija u Sarajevu Sarajevo
PZU Apoteke Pharmamed Sarajevo
Radiotelevizija BiH Sarajevo
Rektorat univerziteta u Banjaluci Banja Luka
Republićka agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banja Luka
Republička uprava civilne zaštite Istočno Sarajevo
Republička uprava civilne zaštite RS Istočno Sarajevo
Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka
Republička uprava za igre na sreću Banja Luka
Republička uprava za inspekcijske poslove Banja Luka
Republički devizni inspektorat Banja Luka
Republički hidrometeorološki zavod Banja Luka
Republički sekretarijat za zakonodavstvo Banja Luka
RU za geodetske i imovinsko pravne odnose RS Istočno Sarajevo
RU za igre na sreću Banja Luka
Rukometni savez RS Banja Luka
Samostalni sindikat Fabrike Duhana Sarajevo
Samostalni sindikat Union banke Sarajevo
Sarajevoputevi dd Sarajevo
Sarajevska filharmonija Sarajevo
Savez Opština i gradova RS Bijeljina
Savez sindikata RS Istočno Sarajevo
Savez sindikata RS Banja Luka
SBHT OSO Direkcija Sarajevo Sarajevo
SBHT OSO Generalna direkcija BH Telecoma Sarajevo
SBHT OSO Telecom Inžinjering Sarajevo Sarajevo
Sindikalna Organizacija BH Mac Sarajevo
Sindikalna Organizacija BH Mac kancelarija Sarajevo
Sindikalna Organizacija Bosnalijek dd Sarajevo
Sindikalna organizacija direkcije za evropske integracije Sarajevo
Sindikalna organizacija Fonda zdravstvenog osiguranja RS Foča
Sindikalna organizacija KJKP Park doo Sarajevo
Sindikalna organizacija KJKP Rad Sarajevo
Sindikalna organizacija Krajina Group Banja Luka
Sindikalna organizacija NLB banke Istočno Sarajevo
Sindikalna organizacija Vodovod i kanalizacija Sarajevo
Sindikalna organizacija ZZOKS Sarajevo
Sindikat fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Sarajevo
Sindikat KJKP Toplane Sarajevo
Sindikat radnika RTRS Banja Luka
Sindikat radnika Telekomunikacije RS Banja Luka
Sindikat za koordinaciju policijskih tijela Sarajevo
Škola učenika u privredi Banja Luka
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo
Sladaboni d.o.o. Banja Luka
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Sarajevo
Službeni Glasnik RS Banja Luka
SO Istraživačko razvojni i projektni centar Banja Luka
Srednja Ekonomska škola Sarajevo
Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo
Srednja Škola metalskih zanimanja Sarajevo
Srednja škola Primjenjenih umjetnosti Sarajevo
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo
Srednja Zubotehnička škola Sarajevo
Srednjoškolski centar Vogošća
Srednjoškolski dom Banja Luka Banja Luka
Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo
Šumarski fakultet Sarajevo
Šumsko gazdinstvo Banja Luka Banja Luka
Svjetlostkomerc dd Sarajevo
Tehnička škola Banja Luka
Tehnološki fakultet Banja Luka
Toplana Banja Luka
Tvornica Papira SHP Celex a.d. Banja Luka
UG BIHAMK Sarajevo
Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola UTT Banja Luka
Univerzitet u Sarajevu Sarajevo
Univerzitetsko-klinički centar Banja Luka Banja Luka
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Sarajevo
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka
Ustavni sud RS Banja Luka
Vanjsko / spoljno trgovinska Komora BiH Sarajevo
Vanjskotrgovinska komora BiH Sarajevo
Veterinarska stanica Banja Luka
Veterinarski fakultet Sarajevo
Vijeće ministara BiH Sarajevo
Vijeće naroda Banja Luka
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Sarajevo
Vitaminka a.d. Banja Luka
Vrhovni Sud RS Banja Luka
Wiener osiguranje Sarajevo
Winer osiguranje Banja Luka
Z.P. Elektrokrajina a.d. Banja Luka
Zavod distrofičara Banja Luka Banja Luka
Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Sarajevo
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Banja Luka
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS Istočno Sarajevo
Zavod za zapošljavanje RS Istočno Sarajevo
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo
Željeznički školski centar Sarajevo
ZP Hidroelektrane na vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
ZU Dom zdravlja Šipovo
ZU Moja apoteka Banja Luka
ZZFMR Dr M. Zotović Banja Luka